Kdo prispeva osebje?

Po oblikovanju mandata mirovne operacije Generalni sekretar imenuje Poveljnika mirovnih sil in zaprosi države članice OZN, da prispevajo vojaške enote, civilno policijo in ostalo osebje. Poveljnik sil je odgovoren za mirovno operacijo, za raziskovanje območja mirovne operacije in zahteva dodatne informacije, poročila ali konzultacije. Nahaja se na vrhu vojaške poveljniške hierarhije v mirovni operaciji in pridobiva člane za svoje poveljstvo. Poveljniki nacionalnih kontingentov poročajo Poveljniku mirovnih sil in so odgovorni za red in disciplino v svojih enotah upoštevajoč nacionalne predpise (Marinčič 2005, 53).

Sporazum med OZN in državo, ki prispeva svoje sile za mirovno operacijo vzpostavlja administrativne, logistične in finančne pogoje za prispevek osebja, opreme in storitev za mirovno operacijo ZN s strani države. Bistven učinek takega sporazuma je postavitev vojakov pod poveljstvo ZN. Vojaške enote se integrirajo v organizacijski aparat ZN in predvsem služijo ZN, ne pa državi (Grabrovec 2007, 13).Nacionalni kontingenti postanejo organi OZN, njihovi vojaki pa služijo pod nadzorom OZN. Države članice, ki prispevajo enote, zadržijo določeno oblast nad svojimi silami, posebej kriminalno in disciplinsko pristojnost sodne oblasti, ker ZN nimajo sodnih organov. Pogosto je sporazum med OZN in državo predmet odobritve nacionalnih parlamentov (Marinčič 2005, 53).