Še vedno zaskrbljujoče stanje v Siriji

Ban Ki-moon (Foto - Matej Povše)19. april 2012 – Generalni sekretar Ban Ki-moon opozarja na še vedno negotovo situacijo v Siriji, kljub temu, da se je tamkajšnja vlada zavezala k prenehanju nasilja. Poročila iz zadnjih dni vsebujejo informacije o stopnjevanju nasilja v tej državi.

V sredo je generalni sekretar posredoval Varnostnemu svetu najnovejše informacije, ocene in stanje glede napotitve skupine vojaških opazovalcev Združenih narodov v Sirijo. Ban je predlagal ustanovitev nadzorne misije ZN, ki bi obsegala 300 vojaških opazovalcev in bi lahko pripomogla k pri doseganju miru in politične rešitve, ki bi odražala voljo sirskega ljudstva.

Ban Ki-moon je dejal, da bi misija z jasnim mandatom, ob pravih zmožnostih in pod pravimi pogoji, prispevala k izboljšanju razmer na terenu. Prav tako bi lahko pripomogla k prenehanju oboroženega nasilja in pri izvajanju šest točkovnega mirovnega načrta, ki ga je v marcu predlagal posebni odposlanec ZN in Arabske lige Kofi Annan. Ban je poudaril, da je potrebno sodelovanja sirske vlade, ki mora zagotoviti svobodo gibanja, neoviran dostop in varnost osebja, kot tudi uporabo drugih podpornih sredstev.

Opozoril je še na težko humanitarno situacijo znotraj Sirije in vzdolž njenih meja, kjer je bilo razseljenih približno 230.000 ljudi. Kljub zagotovilom vlade, ni prišlo do napredka na tem področju, zato Ban poziva sirske oblasti, da prepoznajo kritičnost stanja in omogočijo agencijam ZN in mednarodnim organizacijam izvajanje humanitarnih dejavnosti.

Vir: Informacijski center ZN