Gradiva

Video gradiva

Video "60 let mirovnih operacij ZN" (v angleščini).

Posnetek predavanja "Prihodnost mirovnih operacij ZN" v organizaciji Akademskega sveta sistema Združenih narodov (ACUNS) in Diplomatske akademije Dunaj (v angleščini).

 

Literatura

Anderson, Lelitia. 2010. Addressing Conflict-Related Sexual Violence – An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice. New York: United Nations. Dostopno prek: http://www.unifem.org/attachments/products/Analytical_Inventory_of_Peacekeeping_Practice_online.pdf (5. 11. 2010).

Bernard, Cheryl, Seth G. Jones, Olga Oliker, Cathryn Quantic Thurston, Brooke K. Stearns in Kristen Cordell. 2008. Women and nation-buliding. Santa Monica, Arlington in Pittsburgh: Rand Corporation. Dostopno prek: http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG579.pdf (12. 10. 2011).

Bertolazzi, Francesco. 2010. Women with Blue Helmet – The Integration of Women and Gender Issues in UN Peacekeeping Missions. UN-INSTRAW. Dostopno prek: http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=829 (5. 11. 2010).

Binder, Christina, Karin Lukas in Romana Schweiger. 2008. Empty Words or Real Achievemnet? The Impact of Security Council Resolution 1325 on Women in Armed Conflicts. Radical History Review (101): 22–41.

Cohn, Carol, Helen Kinsella in Sheri Gibbings. 2004. Women, Peace and Security. International Feminist Journal of Politics 6 (1): 130–40.

Garb, Maja, Jelušič, Ljubica. 2002. Slovenska policija v mirovnih misijah: rezultati empiričnega raziskovanja. Varstvoslovje 4 (3): 204–214.

Garb, Maja. 2003. Mirovne operacije (3. del). Revija Slovenska vojska 11 (7): 10–14.

Garb, Maja. 2003. Mirovne operacije (4. del). Revija Slovenska vojska 11 (8): 15–19.

Garb, Maja. 2005. Mirovne operacije Organizacije združenih narodov. V Mirovne operacije in vloga Slovenije, ur. Ljubica Jelušič, 33–59. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Garb, Maja, Grošelj, Klemen, Juvan, Jelena, Vuga, Janja. 2010. Izbrane teme iz proučevanja mirovnih operacij. V Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije, ur. Marjan Malešič, 161–184. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Gettleman, Jeffrey. 2010. Hundreds Were Raped on Congo-Angola Border. New York Times, 5. november 2010. Dostopno prek: http://www.nytimes.com/2010/11/06/world/africa/ 06congo.html?_r=1 (6. 11. 2010).

Grabrovec, Simon. 2007. Odgovornost pripadnikov mirovnih operacij združenih narodov za kazniva dejanja. Ljubljana: Pravna fakulteta. Diplomska naloga. Dostopno prek: http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/grabrovec-odgovornost_pripadnikov.pdf (2. 10. 2011).

Grošelj, Klemen. 2007. Slovenija v svetu mirovnih operacij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno prek: http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/pdf-ji/217.pdf (2. 10. 2011).

Leijenaar, Annette H.. 2002. Women's participation on peacekeeping forces. Dostopno prek: www.oocities.org/womenpeacekeeping/ppleijenaar.doc (22. 12. 2010).

Hunt Alternatives Fund. n.d. The vital role od women in peace building. Dostopno prek:http://www.huntalternatives.org/pages/460_the_vital_role_of_women_in_peace_building.cfm(6. 11. 2010).

Jelušič, Ljubica. 2003. Mirovne operacije kot oblika globalne mirovne preventive pred širjenjem groženjTeorija in praksa 40 (4): 627–647.

Jelušič, Ljubica. 2005. Mirovne operacije: opredelitve, problemi, prihodnost. V Mirovne operacije in vloga Slovenije, ur. Ljubica Jelušič, 11–32. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Jelušič, Ljubica. 2005. Mirovne operacije Organizacije združenih narodov. V Sodobno vojaštvo in družba, ur. Anton Bebler, 147–166. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Jelušič, Ljubica, ur. 2005. Mirovne operacije in vloga Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Jelušič, Ljubica, Garb, Maja. 2006. Modre čelade oziroma baretke, Mirovne operacije in vloga Slovenije. Dnevnik 56 (65).

Jelušič, Ljubica, Garb, Maja, Grošelj, Klemen, Juvan, Jelena, Kopač, Erik, Prebilič, Vladimir, Vegič, Vinko. 2006. Mirovne operacije - naložba v mednarodni mir, varnost in stabilnost. V Varnost v postmoderni družbi, ur. Marjan Malešič, 229–257. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Juvan, Jelena. 2010. Mirovne operacije kot sredstvo zagotavljanja  nacionalne varnosti? Dostopno prek:  http://www.fvv.uni-mb.si/DV2010/zbornik/nacionalna_varnost/juvan_doc.pdf (2. 10. 2011).

Juvan, Jelena in Janja Vuga. 2011. What motivates Slovenian 'peacekeepers'?International peacekeeping 18 (1): 96–109.

Kalungu-Banda, Agnes. 2004. Post-conflict programmes for women: lessons from the Kosovo Women's Iitiative. Gender & Development 12 (3): 31–40.

Marinčič, Dušan. 2005. Simulacija in analiza mirovne operacije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Doktorska disertacija. Dostopno prek: http://www.dr-dm.si/Dusan_Marincic-Simulacija_in_analiza_mirovne_operacije.pdf (2. 10. 2011).

Olsson, Louise. 2000. Mainstreaming Gender in Multidimensional Peacekeeping: A Field Perspective. International Peacekeeping 7 (3): 1–16.

Onyejekwe, Chineze J. 2005. Women, War, Peace-building and Reconstruction.International Social Science Journal 57 (184): 277–83.

Permanent mission of the Republic of Slovenia to the United Nations. n.d. Peace and security.  Dostopno prek:  http://newyork.predstavnistvo.si/index.php?id=2350&L=1 (2. 10. 2011).

Porter, Elisabeth. 2007. Peacebuilding: women in international perspective. Padstow in Cornwall: TJI Digital.

Protokol k Afriški listini o človekovih pravicah in pravicah ljudstev glede pravic žensk v Afriki – Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa.2005. Dostopno prek: http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Protocol%20on%20the%20Rights%20of%20Women.pdf(6. 11. 2010).

Roglič, Meta. 2010. Kandidatura, obremenjena z dolgovi: Za mirovne operacije OZN bi morala Slovenija letos plačati okoli 6,5 milijona dolarjev. Dnevnik. Dostopno prek: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042397582 (2. 10. 2011).

Segal Wechsler, Mady. 1995. Women's Military Roles Cross-Nationally: Past, Present, and the Future. Gender and Society 9 (6).

Slovenska vojska. 2011. Mednarodne operacije in misije. Dostopno prek: http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/ (2. 10. 2011).

Smet, Stijn. 2009. Awindow of opportunity - improving gender relations in post-conflictsocieties: the Sierra Leonean experience. Journal of Gender Studies 18 (2): 147–63.

Stone, Lee in Mireille Affa'a Mindzie. 2006. Women in Post-Conflict Societies in Africa. The Centre for Conflict Resolution in United Nations Development Fund for Women. Dostopno prek: http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=827 (5. 11. 2010).

Suthanthiraraj, Kavitha in Cristina Ayo. 2010. Promoting Women's Participation in Conflict and Post-Conflict Societies – How Women Worldwide are Making and Building Peace. Global Action to Prevent War, NGO Working Group on Women Peace and Security in Women’s International League for Peace and Freedom. Dostopno prek: http://www.peacewomen.org/publications_advocacy_document.php?id=39 (5. 11. 2010).

Türk, Danilo. 2011. Predsednik ob svetovnem dnevu mednarodnih mirovnih misij. Dostopno prek:  http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/E3E6F5E4062EE264C12578A00050FD2B?OpenDocument (2. 10. 2011).

UN Peacekeeping. 2011. Current peacekeeping operations.  Dostopno prek: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml (2. 10. 2011).

UN Peacekeeping. 2011a. UNIFIL. Dostopno prek: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/ (2. 10. 2011).

UN Peacekeeping. 2011b. UNTSO. Dostopno prek: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/ (2. 10. 2011).

UNA – Canada. 2007. Women’s Issues in Peacekeeping and Peacebuilding. Dostopno prek: http://www.unac.org/peacekeeping/en/pdf/academic_publication/chapter7.pdf (5. 11. 2010).

UNIFEM (United Nations Development Found for Women). 2002. Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peacebuilding. Dostopno prek:http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/LGEL-5FMCM2/$file/unicef-WomenWarPeace.pdf?openelement (5. 11. 2010).

UNIFEM (United Nations Development Found for Women). n.d.  Peace opearations. Dostopno prek: http://www.unifem.org/gender_issues/women_war_peace/peace_operations.php (2. 11. 2010).

Valenius, Johanna. 2007. Few Kind Women: Gender Essentialism and Nordic Peacekeeping Operations. International Peacekeeping 14 (4): 510–23.

Varnostni svet. 2000. Resolucija 1325S/RES/1325/2000. Dostopno prek:http://www.un.org/events/res_1325e.pdf (6. 11. 2010).

Varnostni svet. 2008. Resolucija 1820, S/RES/1820/2008. Dostopno prek: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820%282008%29&lang=S (26. 11. 2010).

Varnostni svet. 2011. Women and peace and security – Report of the Secretary-General, S/2010/498. Dostopno prek: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N10/540/24/PDF/N1054024.pdf?OpenElement (6. 11. 2010).

Voanews.com. 2007.  Women Peacekeepers Can Work With Female Victims, Set Example for Male Colleagues. Dostopno prek: http://www.voanews.com/english/news/a-13-2007-03-12-voa65-66543917.html (5. 11. 2010).

Vuga, Janja. 2006. Civilni funkcionalni strokovnjaki: operacije za podporo miru. Revija Slovenska vojska 38 (12): 45–47.

Vuga, Janja. 2008. Vloga spola v oboroženih silah. Revija Slovenska vojska 16 (12): 31–33. Dostopno prek: http://www.mors.si/fileadmin/mors/pdf/revija_sv/2008/sv08_12.pdf (6. 11. 2010).

Vuga, Janja. 2008. Integracija načela enakosti spolov spolov – Vloga žensk v oboroženih silah. Revija Slovenska vojska 16 (11): 23–25. Dostopno prek: http://www.mors.si/fileadmin/mors/pdf/revija_sv/2008/sv08_11.pdf (6. 11. 2010).

Vuga, Janja. 2009. Sodelovanje Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah v očeh slovenske javnosti. V Sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, ur. Roman Bric, 70–85. Brdo pri Kranju: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi.

Vuga, Janja. 2009. Slovenski vojaki zagotavljajo mir ob razmejitveni črti. Revija Slovenska vojska 17 (2), 14–16.

Vuga, Janja. 2010. Cultural differences in multinational peace operations: a Slovenian perspective. International peacekeeping 17 (4), 554–565.

Vuga, Janja. 2010. Pregled raziskave SJM: nacionalna in mednarodna varnost v očeh javnosti. Revija Obramba 42 (2): 20–23.

Deklaracija iz Windhoek-a –  Windhoek Declaration. 2000. Dostopno prek: http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/windhoek_declaration.pdf (27. 10. 2010).

Združeni narodi. 2008. United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. Dostopno prek: http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/library/capstone_doctrine_eng.pdf (5. 10. 2011).