Kako so plačani predstavniki mirovnih sil?

Osebje ZN, ki deluje v okviru mirovnih operacij ZN, je imenovano s strani generalnega sekretarja in je podrejeno njegovi avtoriteti. Vso osebje ZN, tako mednarodno kot lokalno, z izjemo lokalnega osebja, plačanega po urni postavki, ima status uslužbencev ZN po Konvenciji o privilegijih in imunitetah Združenih narodov.Privilegiji in imunitete, ki iz tega izhajajo, vežejo vse pogodbenice Konvencije (Grabrovec 2007, 14).

Uslužbenci ZN na nivoju pomočnika generalnega sekretarja (Assistant Secretary-General) in višje uživajo privilegije in imunitete, ki gredo po mednarodnemu pravu diplomatskim poslanikom. Sporazum  med OZN in državo pošiljateljico določa, da imajo vojaški opazovalci in civilna policija, ki delujejo v okviru mirovnih operacij ZN, status ekspertov na misiji po Konvenciji o privilegijih in imunitetah Združenih narodov.Položaj vojakov pripadnikov nacionalnih kontingentov ureja predvsem sporazum o statusu sil. Sporazum prav tako določaobveznost spoštovanja lokalnega prava,da imajo vojaki, pripadniki nacionalnih kontingentov, privilegije in imunitete določene s sporazumomin da so podvrženi izključni jurisdikciji države pošiljateljice za vsa kazniva dejanja, ki bi jih storili v državi gostiteljici. Program Združenih narodov za razvoj (United Nations Development Programme) vodi Program prostovoljcev Združenih narodov (United Nations Volunteer Programme), ustanovljen z resolucijo Generalne skupščine.Prostovoljci niso člani osebja ZN zato zanje velja poseben sklop pravil, ki je sicer podoben tistemu za osebje ZN (Grabrovec 2007, 14–16).