Ali lahko pripadniki mirovnih sil OZN uporabijo orožje?

Sodobne mirovne operacije presežejo svojo klasično do tedaj prevladujočo vojaško naravo, saj lahko v njih sodelujejo tudi nevojaške strukture, kljub temu pa še vedno temeljijo na privolitvi sprtih strani, nepristranskosti in minimalni uporabi sile (Grošelj 2007, 14). Potekajo tako, da povzročajo čim manj škode in ob uporabi minimalne potrebne sile za dosego ciljev in smotrov mandata mirovne operacije (Grošelj 2007, 16). Jelušičeva (v Marinčič 2005, 50) je zapisala, da mirovne operacije potekajo le z neoboroženimi civilnimi ali vojaškimi opazovalci oziroma z lažje oboroženimi razmejitvenimi vojaškimi silami ali celo z bojnimi skupinami s težkim orožjem.