Kako OZN sodeluje z drugimi mirovnimi in varnostnimi organizacijami?

Kot je že bilo omenjeno, mirovne operacije lahko organizira in izvaja neposredno OZN, lahko pa njihovo organiziranje in izvajanje v okviru regionalizacije oz. delegiranja ali kjer je neposredna vpletenost OZN neprimerna ali neizvedljiva,prepusti regionalnim organizacijam kot so Arabska liga (AL), Organizacija ameriških držav (OAD), Organizacija afriške enotnosti (OAE) oz. Afriška Unija (AU), Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Skupnost neodvisnih držav (SND), Gospodarskemu združenju zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Natu ali koalicijam zainteresiranih držav (Grošelj 2007, 14).