Kako OZN spodbuja udeležbo žensk v mirovnih operacijah?

(UN University)

Varnostni svet je z resolucijo 1325, ki je bila sprejeta 31. oktobra 2000, izrazil svojo pobudo in prizadevanje, da se v mirovne operacije vključi perspektiva spolne enakopravnosti. Velike multidimenzionalne misije so na svojih območjih delovanja, zato da bi pospešili vključevanje žensk v delo, namestili urade, manjše misije pa žariščne točke. Številne misije so začele vzpostavljati ravnovesje med spoloma tudi v sklopu lokalnih policijskih sil in s temi na novo strukturiranimi silami delovati na področjih, kot sta nasilje v družini in trgovanje z ljudmi.

Povečati število žensk, ki bodo sodelovale v mirovnih operacijah na vseh področjih, predvsem pa na ravni odločanja, ostaja ena izmed prednosti OZN. Prva posebna odposlanka generalnega sekretarja je bila imenovana za misijo OZN v Angoli leta 1992. Generalni sekretar OZN države Članice pozval, naj med opazovalke, v mirovne enote in državno policijo, vključijo več žensk. Danes (oktober 2011) v tekočih 16 mirovnih misijah po svetu najdemo 4 posebne odposlanke generalnega sekretarja (v misijah UNMISS – Južni Sudan, UNMIL – Liberija, UNMIT – Timor-Leste, UNFICYP – Ciper) (UN Peacekeeping 2011).