Varnostni svet podaljšal mandat mirovne misije v sudanski regiji Abyei

(Foto - ZN)17. maj 2012 – Varnostni svet je z novo sprejeto resolucijo za šest mesecev podaljšal mandat mirovnih enot Združenih narodov v sporni regiji Abyei in zahteval, da državi dokončno vzpostavita upravo za to področje v skladu s sporazumom, podpisanim lansko leto. Mirovna misija je bila vzpostavljena junija lansko leto po izbruhu nasilja, ki je bilo posledica zasedbe te regije s strani sudanskih čet.

V resoluciji so članice Varnostnega sveta pozdravile umik vojske in osebja policije Južnega Sudana iz Abyeia in pozvale Sudan, da naredi enako. Varnostni svet je pozval obe državi, da sodelujeta s Skupnim odborom za nadzor z namenom napredovanja v izvajanju sporazuma ter da aktivirata potrebne mehanizme za vzpostavitev varnosti na meji. Izrazil je tudi namero revizije mandata po štirih mesecih za morebitno preoblikovanje misije v primeru izpolnjevanja obveznosti Sudana in Južnega Sudana.

Svet je pozval obe državi k zagotovitvi prostega, neoviranega in hitrega prehoda na območje osebja, opreme in drugega blaga namenjenega za potrebe delovanja misije. Prav tako zahteva, da obe vladi olajšata delo Službe Združenih narodov za razminiranje.

Vir: Informacijski center ZN