"Modre čelade so svetilnik upanja za milijone ljudi po svetu"

Ban Ki-moon (Foto - Matej Povše)Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon

Sporočilo ob mednarodnem dnevu mirovnikov Združenih narodov, 29. maj 2012

DUNAJ, 29. maj (Informacijska služba ZN) - Mednarodni dan mirovnikov Združenih narodov je priložnost, da se poklonimo 120.000 pripadnikom mirovnih sil, ki služijo v 17 misijah, in sicer v najbolj nestabilnih in nevarnih okoljih na svetu.

Na ta dan imamo tudi priložnost, da izkažemo spoštovanje padlim mirovnikom. Leta 2011 je umrlo 112 žensk in moških, ki so svoje življenje dali za mir. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je umrlo nadaljnjih 27 pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov.

Med drugim še častimo spomin na več kot 2.900 pripadnikov mirovnih sil, ki so v preteklih letih izgubili življenje na službeni dolžnosti. Hkrati dajemo zaobljubo, da nadaljujemo njihovo delo za doseganje stabilnosti v od vojne razdejanih državah.

Padli mirovniki so bili iz različnih držav, ki so prispevale čete. Gre za bridki spomin globalnega partnerstva, ki je temelj mirovnih operacij Združenih narodov.

Trenutno 116 držav članic ZN prispeva vojaško in policijsko osebje za delovanje mirovnih operacij. Ta impresivna številka odraža naraščajočo globalno zaupanje v pomen mirovnih operacij Združenih narodov, ki jih razumemo kot orodje kolektivne varnosti. Naša nova opazovalna misija v Siriji je zadnji primer, ki dokazuje, da mednarodna skupnost od Združenih narodov pričakuje rešitve za nove izzive. Misija se sooča s težkimi razmerami, vendar dela pogumno. Stremi k temu, da bi se sprti strani držali dogovorov, še posebej pa sirska vlada. Nasilje se mora prenehati, saj je umrlo že na tisoče ljudi. Prizadevanja Združenih narodov vodi posebni odposlanec, ki se zavzema za prenehanje nasilja in politično rešitev sirske krize.

Končni cilj vsake mirovne misije ZN je, da ne bi bila več potrebna. Dokler ne bomo dosegli ta cilj, moramo stremeti k temu, da bodo mirovne operacije čim bolj uspešne in učinkovite.

Iskreno sem hvaležen za vsak prispevek vojakov in policistov, kot tudi za finančne in materialne vire, ki mirovne operacije šele omogočajo. Hkrati se zahvaljujem tudi vsem državam, ki dajejo politično podporo. Članice Varnostnega sveta ZN so tiste, ki vodijo in krepijo naše delo, podeljujejo mandate in razporejajo mirovnike glede na spreminjajoče se razmere na terenu.

Vedno bolj pomembno vlogo igrajo regionalne organizacije. Kot primer lahko damo tesno sodelovanje Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju in Somaliji, skupaj pa obravnavata grožnjo, ki jo predstavlja Gospodova uporniška vojska. Takšna partnerstva dajejo mirovnim operacijam Združenih narodov ustrezno prilagodljivost, ki je potrebna za reševanje aktualnih groženj mednarodnemu miru in varnosti.

Na današnji mednarodni dan mirovnikov Združenih narodov se spomnimo na požrtvovalnost tistih, ki so služili miru, hkrati pa se zavežimo, da bomo okrepili globalna partnerstva, zaradi katerih so modre čelade svetilnik upanja za milijone ljudi po svetu.